Om Budoshin Ryu Jujutsu

Budoshin Jujutsu (Ju-jitsu) är baserad på karate, judo och aikido. Stilen innehåller slag och sparkar, fritagningar, led- och vristlås, kast- och fallteknik, grappling och submissions. Man tränar också på försvar mot kniv, pistol, batonger och andra vapen och tillhyggen. Stilens grundare Jack Seki brukade säga att ”all jujutsu är jujutsu” och att olika skolors skillnader (olika ryu’s) hade mindre skillnader än vad man kan tro. Det som präglar Budoshin Jujutsu är just själförsvarsaspekten – att med minimal ansträngning kunna orsaka stor skada på en angripare.

Inom Budoshin jujutsu finns tre värden som är särskilt viktiga: integritet, ödmjukhet och respekt. Själva ordet Budoshin kan översättas till att ”bete sig på ett respektfullt, ärat/ridderligt och ödmjukt sätt”. Inom denna ryu (skola) praktiseras en jujutsu som innehåller alla aspekter av stilens fundament. Det innebär att den som tränar Budoshin Jujutsu kommer lära sig allt från stående fighting till kast och brottning, även på mark.

Den starka betoningen på självförsvar och den inneboende filosofin om heder, respekt, självkontroll och icke-våld, har gjort Budoshin Jujutsu (Ju-Jitsu) till en extremt effektiv kampsport – även i dagens värld. Det är en traditionell jujutsu-stil, även om den anpassats till den moderna världen. Fokus finns på det självförsvar som den moderna människan kan behöva.

Stilens logotyp.

Erfarna utövare av Budoshin jujutsu ska på ett subtilt sätt kunna motverka en attack med minimal ansträngning, skapa olika grader av smärta för att underkuva och kontrollera en angripare med liten eller ingen skada, eller allvarligt skada och omöjliggöra en våldsam angripare om det behövs – allt inom några sekunder. Därför är stilen utformad för självförsvar.

Jujutsu är moderkonsten för de flesta av dagens kampsporter och självförsvarssystem. Grundtekniker återfinns inom militära, brottsbekämpande och skyddande myndigheter över hela världen (du som arbetat inom t ex polis- eller bevakning känner kanske till att skulderlås och axellås m.m. har sitt ursprung i jujutsun. Jujutsun har som stil överlevt genom tiderna, eftersom det är en så effektiv form av självförsvar, och ett så välfungerande medel för att kontrollera en angripare. En annan fördel är att det fungerar för alla, oavsett storleken på utövaren (även om det såklart inte skadar att ha fysiken på sin sida).

Gradering inom Budoshin Jujutsu.

Det finns kyu-grader (Mudansha) och dan-grader (Yudansha).

Vitt bälte, 7 kyu.

Grönt bälte, 6 kyu.

Blått bälte, 5 kyu.

Brunt bälte med grön rand, 3 kyu.

Brunt bälte med blå rand, 2 kyu.

Brunt bälte med svart rand, 1 kyu.

Dan-grader 1-10.

Gradering inom Budoshin Jujutsu.

Att utvecklas inom Budoshin jujutsu och lära sig effektiva självförsvarstekniker, genom att gå från vitt till så småningom svart bälte, baseras på dina samlade kunskaper och dina förbättringar i hur tekniker utförs (såsom t ex höftkast, svep, handkast, armlås nedtagning, nervattacker, nedtagning med axellås, etc. Det handlar också om din förmåga att tillämpa dina inlärda färdigheter i waza [självförsvar] mot attacker som slag, strypningar, kropps-/handledsgrepp och vapenattacker. För de lägre bältesgraderna ska du dessutom kunna göra det oförberett och helt spontant. Det handlar alltså om hur väl du kan utföra katas (stilens tekniker) och hur väl du kan applicera dem i självförsvarssituationer (wazas).

Tidigare inlärda tekniker granskas och tillämpas på olika självförsvarssituationer när du utvecklas inom Budoshin jujutsu. När du nått en viss kunskapsnivå kommer du t ex att ha goda kunskaper i ett flertal tekniker lämpliga för vanliga angrepp. Du kommer att kunna genomföra dem under stressade förhållanden.

Du förväntas inte vara perfekt i utförandet av varje teknik som lärs ut även när du går framåt i rank, målet är att du övertid ska förbättra och utveckla din teknik. Du kommer att bli bättre när du utvecklas och du kommer att hitta vissa tekniker som är mer lämpade för dig, din personlighet och dina fysiska förmågor (dina favoriter). Du förväntas inte heller reagera i självförsvarssituationer på exakt samma sätt som någon annan som tränar samma stil, eftersom din tekniska bakgrund, expertis och träningserfarenhet kommer att hjälpa till att avgöra vad du faktiskt gör i en slumpmässig attacksituation. Det viktiga är att du lär dig grunden till “din” jujutsu.

Generellt kommer du att utvärderas inom två områden när det är dags för gradering, dina mattfärdigheter och din kunskap/övning av lämpliga uppföranderegler för en person på den nivå du strävar efter. Dessutom är mattestet uppdelat i två områden [kata och waza] som beskrivs i första stycket.

Vanligtvis tränar en utövare ungefär 25-50 timmar mellan varje gradering. Betraktat över ett år innebär det alltså att den som tränar ca 3 timmar per vecka kommer att kunna gradera minst 2-3 gånger per helår. Det viktigaste är emellertid inte att du tränat en viss tid – det viktigaste är att du behärskar teknikerna. På så vis tar Budoshin Jujutsu-dojos ofta större hänsyn till individens faktiska kunskaper än till formaliserade graderingskrav.

Svart bälte Budoshin Jujutsu.

Det tar i genomsnitt 3-4 år för någon som tränar Budoshin Jujutsu att nå 1 dan, Shodan, inom Budoshin jujutsu. Det är det första svarta bältet. Gradering upp till 10 dan är möjlig för den som är ihärdig och bidrar till Budoshin jujutsu’s utveckling.

1 dan är en instruktörsgrad. När man når 1 dan är det vanligt att din instruktör förväntar sig att du ska bidra till att träna och utveckla andra som tränar jujutsu i din dojo. Inom vissa klubbar förväntas det redan vid 3-1 kyu beroende på dina egna färdigheter.

Att inneha 1 dan innebär inte att man ”kan allt” inom Budoshin jujutsu. Det innebär i huvudsak att man behärskar grunderna för stilen. Samtidigt som grunderna för stilen kan beskrivas som ett 80-tal olika tekniker för en väldigt varierad mängd olika angrepp, ska det (för att skapa perspektiv) samtidigt nämnas att dessa tekniker (med sina variationer) tillsammans skapar runt 400 ytterligare tekniker.

Vem kan träna Budoshin Jujutsu?

Stilen passar för de flesta utövare. Principen är att man deltar och utför det man kan göra, man formar sin jujutsu utifrån stilens grunder. Stilen passar bra oavsett om man i huvudsak vill lära sig självförsvar, eller helt enkelt bara ha roligt och behålla hälsan.

Hur ung man kan vara för att börja träna varierar mellan olika dojos. Generellt bör man vara 10 år som allra yngst men det är vanligt att de flesta hunnit fylla 13 år. Många börjar när de är 30, 40 eller varför inte 60-70 år som ett sätt att behålla rörlighet, flexibilitet och god hälsa.

Stilen passar både män och kvinnor. Precis som jujutsu i allmänhet, är stilen utformad för att kunna använda en angripares styrka emot honom. Det skadar givetvis inte “att ha fysiken på sin sida” när man tränar Budoshin jujutsu – beroende på hur du tränar kan det givetvis vara väldigt ansträngande.

Budoshin Jujutsu Kanji